żyrardów dyżury aptek

Opieka położnicza ROUTINE obejmuje obecnie badanie przesiewowe na podwyższony poziom alfa-fetoproteiny w surowicy krwi w okresie od 15 do 18 tygodni po ostatniej miesiączce. Jeśli poziomy są podwyższone w dwóch próbkach, po dostosowaniu do masy ciała i rasy, a badania ultrasonograficzne nie sugerują wyjaśnienia (takich jak nieprawidłowe oszacowanie wieku ciążowego, ciąży mnogiej, śmierci płodu lub określonej anomalii wrodzonej), amniopunkcji do pomiaru alfa fetoproteina i acetylocholinoesteraza w płynie owodniowym są rutynowo zalecane w celu wykluczenia anomalii, które mogły zostać pominięte przez sonografię. Częściej występujące nieprawidłowości związane ze zwiększonym poziomem alfa-fetoproteiny obejmują otwarte defekty cewy nerwowej, takie jak bezmózgowie, encefalocele i rozszczep kręgosłupa oraz otwarte defekty ściany brzusznej, takie jak przepuklina pachwinowa i gastroschisis. Rzadziej występujące anomalie, takie jak potworniak potworkowcowy, rozrost pęcherza moczowego i kloaka, torbielowaty guzek, niedrożność górnego odcinka przewodu pokarmowego, agenezja nerek, uropatia zaporowa, nieprawidłowości skóry płodu i wrodzona (fińska) nerczyca, mogą również być związane ze zwiększonym stężeniem alfa-fetoproteiny poziomy.1 W tym raporcie rozważaliśmy tylko bardziej powszechne anomalie wrodzone, które można zidentyfikować na podstawie amniopunkcji u kobiet z podwyższonym poziomem alfa-fetoproteiny w macierzyństwie w surowicy: rozszczep kręgosłupa, encefalocele, gastroschisis i przepuklinę pachwinową. Diagnostyka sonograficzna bezsenności jest oczywista, co praktycznie uniemożliwia jej pominięcie. Wpływ innych anomalii zostanie omówiony w dyskusji.
Stwierdzenie prawidłowego poziomu alfa-fetoproteiny i acetylocholinoesterazy w płynie owodniowym wyklucza otwarte uszkodzenia cewy nerwowej i ubytki w ścianie brzusznej z wysokim stopniem pewności [2]. Jednak amniopunkcja wiąże się z niewielkim, ale ograniczonym ryzykiem utraty ciąży. 4 W związku z tym decyzja o przeprowadzeniu tego badania inwazyjnego wymaga, aby ryzyko procedury było ważone w oparciu o dodatkowe informacje, które ona dostarcza.5
Gdyby ultrasonografia była idealnie trafna w diagnozowaniu wad cewy nerwowej i wad ściany brzusznej, nie byłoby mało sensu w przeprowadzaniu amniopunkcji, gdyby w sonografii nie stwierdzono anomalii płodu. Jednak dokładność ultrasonografii jest wątpliwa. Drugan i wsp. 6 prawidłowo zdiagnozowali wrodzone anomalie w początkowym badaniu ultrasonograficznym w 12 z 16 przypadków uszkodzenia cewy nerwowej lub ubytku ściany brzusznej, uzyskując czułość 75 procent; we wszystkich 4 przypadkach, w których początkowo stwierdzono anomalię, stwierdzono ją w kolejnym badaniu ultrasonograficznym przeprowadzonym przed 24 tygodniem ciąży. Pomimo takich wyników nadal zalecali amniopunkcja kobietom z podwyższonym poziomem alfa-fetoproteiny w macierzyństwie matki. Richards i wsp. 7 prawidłowo rozpoznali rozszczep kręgosłupa za pomocą ultrasonografii w 8 z 10 przypadków, uzyskując czułość na poziomie 80 procent. Poinformowano o tej częstości podczas poradnictwa, dwie trzecie swoich pacjentów odmówiło amniopunkcji.
Ta kontrowersja skłoniła nas do oceny naszej zdolności do identyfikowania tych anomalii za pomocą ultrasonografii. Przeanalizowaliśmy 51 kolejnych przypadków wad cewy nerwowej i wad ściany brzusznej u płodów poddanych sonografii w 16. i 24. tygodniu ciąży
[patrz też: leczenie eboli, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, olx czechowice dziedzice ]