żyrardów dyżury aptek czesc 4

We wszystkich 51 przypadkach prawidłowa diagnoza została postawiona w pierwszym badaniu USG przeprowadzonym między 16 a 24 tygodniem ciąży, w porównaniu z wynikami klinicznymi lub autopsji podczas porodu lub po aborcji. Dane te wskazują, że czułość ultrasonografii wynosiła 100 procent (95 procent przedziału ufności, 94 do 100 procent). Tabela 2. Tabela 2. Prawdopodobieństwo rozszczepu kręgosłupa, Encephalocele, Gastroschisis lub Omphalocele przed i po badaniu USG poziomu 2, zgodnie z wartościami alfa-fetoproteiny matczynej w surowicy. Tabela 2 pokazuje obliczone prawdopodobieństwo rozszczepu kręgosłupa, encefalocelu, gastroschisis lub omphalocele u płodów, których matki mają różne wartości alfa-fetoproteiny w macierzy płodowej. Prawdopodobieństwo wykrycia anomalii po normalnym skanie poziomu jest pokazane dla każdego macierzyńskiego poziomu alfa-fetoproteiny, skorygowanego tylko o wiek ciążowy, śmierć płodu, wielokrotne ciąże i bezmózgowie. Wartości te zostały oparte na naszych danych dotyczących rozpowszechnienia i opublikowanych danych, które pozwoliły nam obliczyć wskaźniki wiarygodności dla każdego poziomu alfa-fetoproteiny w macierzyństwie w surowicy. Tabela 2 pokazuje również, w jaki sposób na te prawdopodobieństwa wpływa normalne badanie ultrasonograficzne poziomu 2, przy założeniu, że czułość techniki wynosi 94 procent, dolny limit 95 procent przedziału ufności dla naszych danych.
Otrzymaliśmy nazwiska 101 niemowląt urodzonych w 1987 i 1988 roku, które zostały wypisane ze szpitala dziecięcego z kodowaniem diagnozy obejmującym defekt cewy nerwowej, encefalocele, omphalocele i gastroschisis. (Nie wszystkie dzieci faktycznie miały jedną z anomalii, na przykład ten sam kod jest stosowany do przepukliny przepuklinowo-pępowinowej.) Dwadzieścia pięć z tych dzieci zostało wydanych w Brigham i Szpitalu Kobiet; z pozostałych 76, 6 zostało poddanych ultrasonografii w naszym zakładzie. Wiek ciążowy, w którym przeprowadzono pierwsze badanie ultrasonograficzne, wynosił od 23,5 tygodnia do czasu. Nie było wyników fałszywie ujemnych.
Dyskusja
Wrodzone anomalie zidentyfikowane przez program badań przesiewowych alfa-fetoprotein są rzadkie. Ze względu na znaczne zachodzenie na siebie wartości alfa-fetoproteiny w surowicy w normalnych ciążach oraz w ciążach powikłanych anomalią, prawdopodobieństwo, że pacjent z podwyższonym poziomem alfa-fetoproteiny w macierzy płodu niesie zaatakowany płód jest niskie. Na przykład w naszej populacji było 1,1 procentowe prawdopodobieństwo, że płód kobiety, u którego poziom alfa-fetoproteiny w macierzyństwie w surowicy był 3,0 razy większy niż mediana, był dotknięty wadą rozwojową związaną z podwyższonym poziomem alfa-fetoprotein innych niż bezsenność (Tabela 2) .
Nasze dane pokazują, że ultrasonografia przeprowadzona między 16 a 24 tygodniem ciąży może zidentyfikować ponad 94 procent płodów z rozszczepem kręgosłupa, krętkami mózgu, gastroschizją lub przepuklinami pępowinowymi. W związku z tym ryzyko wystąpienia jednej z tych anomalii jest znacznie zmniejszone dla danego poziomu alfa-fetoproteiny w surowicy matki, jeśli wyniki ultrasonografii są prawidłowe, jak pokazano w Tabeli 2. Na przykład, prawdopodobieństwo wystąpienia jednej z tych anomalii u płodu, którego matka miał alfa-fetoproteiny w macierzyństwie o wartości 3,0 razy większej od wartości mediany, gdy badanie ultrasonograficzne w normalnym poziomie 2 wynosi mniej niż 0,1%.
Chociaż wrażliwość ultrasonografii jest najprawdopodobniej nie taka sama dla każdej anomalii, to ogólna wrażliwość, że większość par jest zainteresowana; pragną zapewnienia, że płód jest normalny, a nie indywidualnych prawdopodobieństw dla każdej anomalii
[hasła pokrewne: leczenie eboli, zespol sweeta, krem z kwasem migdałowym ]