żyrardów dyżury aptek cd

Te zrewidowane ryzyko uznano za ryzykowne a priori w czasie badania ultrasonograficznego poziomu 2, które można uznać za ukierunkowaną ocenę anatomii płodu przez osobę doświadczoną w diagnozowaniu wad wrodzonych, z wyrafinowanym wyposażeniem. Korzystając z dolnego limitu 95-procentowego przedziału ufności dla czułości ultrasonografii w naszym ośrodku, obliczyliśmy prawdopodobieństwo, że po wykryciu wady przez sonografię poziomu 2 nieprawidłowość można wykryć przez pomiar poziomów płynu owodniowego alfa-fetoproteiny i acetylocholinesteraza. Obliczenia te ponownie wykorzystały współczynnik prawdopodobieństwa prawdopodobieństwa z twierdzenia Bayesa. Ponieważ stosunek prawdopodobieństwa wyniku testu negatywnego wynosi (1 – czułość) / swoistość, przyjęliśmy dla celów obliczenia, że specyfika ultrasonografii wynosi 100%. Nawet gdyby faktyczna specyfika ultrasonografii wynosiła zaledwie 90 procent, nasze obliczenia byłyby zaniżone w bardzo niewielkim stopniu. Innymi słowy, prawdopodobieństwo anomalii płodu w naszej populacji zostało skorygowane w górę na podstawie wartości alfa-fetoproteiny macierzyńskiej w surowicy; to prawdopodobieństwo zostało następnie skorygowane w dół na podstawie normalnego badania USG na poziomie 2. Wielkość rewizji została ustalona na podstawie czułości i swoistości oznaczeń odpowiednio alfa-fetoproteiny i ultrasonografii matki w surowicy, zgodnie z twierdzeniem Bayesa.
Aby ustalić, czy populacja kobiet, które urodziły w naszym szpitalu była stronnicza próbka pacjentów, którzy mieli USG w naszym ośrodku, uzyskaliśmy wygenerowaną komputerowo listę dzieci urodzonych w 1987 i 1988 roku, które zostały zwolnione ze szpitala dziecięcego w Bostonie z rozpoznanie rozszczepu kręgosłupa, encefalocele, gastroschisis lub omphalocele. To główne centrum skierowań pediatrycznych często przyznaje dzieciom urodzonym w innych lokalnych szpitalach, które mają poważne anomalie wymagające korekcji chirurgicznej. Przeanalizowaliśmy raporty dotyczące dzieci, które przeszły prenatalną sonografię w naszym ośrodku, aby ustalić, czy wyniki fałszywie negatywnych badań ultrasonograficznych u kobiet, które urodziły w innych szpitalach, są nieprawdziwe.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Częstość występowania wybranych anomalii w 87 584 ciążach. Obserwowane rozpowszechnienie zaburzeń przedstawiono w Tabeli 1. Dane te oparte są na 87 584 ciążach w okresie 12 lat u kobiet, które planowały poród w Brigham i Szpitalu Kobiet, i obejmują żywe niemowlęta, martwe noworodki i płody przerwane drugi trymestr. Całkowita częstość występowania rozszczepu kręgosłupa, encefalocelu, omphalocele i gastroschisis wynosiła 0,11 procent.
Zidentyfikowaliśmy 198 ciąż, które zakończyły się porodem lub dobrowolnym wypowiedzeniem w Brigham and Women s Hospital między stycznia 1984 r. A 16 lutego 1990 r., W których płód miał rozszczep kręgosłupa, kręgozmyk mózgu, gastroschis lub przepuklinę pachową. Spośród nich 51 zostało poddanych ocenie ultrasonograficznej w naszym ośrodku między 16 a 24 tygodniem ciąży: 15 między tygodniami 16,0 i 17,9, 20 między tygodniami 18,0 i 19,9, 11 między tygodniami 20,0 a 21,9 i 5 między tygodniami 22,0 i 24.0. Stwierdzono 28 przypadków rozszczepu kręgosłupa, 3 przypadki encefaloceli, 9 przypadków gastroschisis, 3 przypadki przepukliny przepuklinowej i 8 przypadków wielokrotnych anomalii, w tym jedną z powyższych
[podobne: dobry gastrolog białystok, szczepionka rekombinowana, przeszczep przeciwko gospodarzowi ]