Zakażenie GB C i zmniejszona śmiertelność wśród pacjentów zakażonych wirusem HIV czesc 4

Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, a wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wszystkie analizy statystyczne zostały wykonane przy użyciu oprogramowania SPSS (wersja 9.0, SPSS, Chicago). Wszystkie dane zostały zebrane w Medizinische Hochschule Hannover. Wyniki
Przetrwanie i przeżycie wolne od AIDS
W dniu, w którym surowica użyta do określenia statusu GBV-C została uzyskana, ogólny średni czas trwania (. SD) zakażenia HIV wynosił 4,0 . 3,3 roku. Średni czas trwania zakażenia HIV wynosił 4,6 . 3,7 lat wśród 33 pacjentów, u których wynik testu na obecność RNA GBV-C był pozytywny, 4,0 . 3,3 lat wśród 112 pacjentów, u których wynik testu był pozytywny w przypadku anty-E2, a 3,7 . 3,2 lat wśród 52 pacjentów bez marker zakażenia GBV-C (prawdopodobnie nienaświetlona grupa). Średni czas obserwacji po ustaleniu statusu GBV-C wynosił 4,2 . 2,1 roku w grupie z dodatnim GBV-C, 2,7 . 2,3 lat w grupie anty-E2 i 1,6 . 1,9 roku w grupie nienaświetlonej Grupa. W sumie 59 pacjentów zostało straconych w celu obserwacji. Wśród osób, które straciły czas obserwacji, średni odstęp między datą oznaczenia statusu GBV-C a ostatnią obserwacją wynosił 2,9 . 1,9 lat dla 12 pacjentów w grupie z dodatnim GBV-C, 1,6 . 1,9 lat dla 30 pacjentów w grupie anty-E2 i 1,6 . 1,9 lat dla 17 pacjentów w grupie nieeksponowanej.
Rysunek 2. Rysunek 2. Przetrwanie według statusu GBV-C. Przetrwanie od czasu rozpoznania zakażenia HIV (panel A) i przeżycie od chwili pobrania próbki krwi w celu określenia statusu GBV-C (Panel B) pokazano w odniesieniu do statusu GBV-C. W przypadku obu pomiarów, pacjenci, u których wynik testu był dodatni dla RNA GBV-C, mieli znacznie lepsze przeżycie (P <0,001 dla porównania z nieeksponowaną grupą i z grupą anty-E2-pozytywną, w panelu A, P = 0,02 dla porównania pomiędzy grupa anty-E2-pozytywna i grupa nieeksponowana, w panelu B, P = 0,01 dla porównania między grupą anty-E2-pozytywną a grupą nieeksponowaną). Znaki na krzywych oznaczają ostatnie wizyty kontrolne.
Rysunek 3. Rysunek 3. Przeżycie wolne od AIDS według statusu GBV-C. Czas przeżycia wolny od AIDS od czasu rozpoznania zakażenia HIV (panel A) i przeżycia wolnego od AIDS od momentu pobrania próbki krwi w celu określenia statusu GBV-C (panel B) pokazano w odniesieniu do statusu GBV-C . W przypadku obu miar, pacjenci, u których wynik testu był dodatni dla RNA GBV-C, mieli znacznie lepsze przeżycie (p <0,001 dla analizy w panelu A i P = 0,002 dla analizy w panelu B dla porównania z nieeksponowaną grupą oraz z antybiotykami; Grupa E2-pozytywna, różnice między grupą anty-E2-pozytywną a grupą nieeksponowaną nie były znaczące). Znaki na krzywych oznaczają ostatnie wizyty kontrolne.
Rycina 4. Ryc. 4. Przeżywalność po rozpoznaniu AIDS i po uzyskaniu dostępu do wysoko aktywnej terapii antyretrowirusowej. Od czasu ustalenia rozpoznania AIDS pacjenci, u których wynik testu na obecność RNA GBV-C był pozytywny, przeżywali lepiej niż pacjenci bez RNA GBV-C (p = 0,007) (panel A). Nawet po wprowadzeniu wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej w 1996 r. Przeżycie było lepsze u pacjentów z GBV-C, niż u osób bez RNA GBV-C (p = 0,02) (panel B)
[hasła pokrewne: zespol sweeta, gastrolog włocławek, hipoglikemia u noworodka ]
[więcej w: puchar orlika, przeszczep przeciwko gospodarzowi, olx psy pomorskie ]