Przedoperacyjna radioterapia w połączeniu z całkowitym wycięciem mezorektalnym w przypadku resekcyjnego raka odbytnicy ad

Optymalna jakość musi również obejmować stosowanie standardowych metod badania patologicznego.18 Przeprowadzono prospektywne, randomizowane badanie przez holenderską grupę Colorectal Cancer Group w celu zbadania skuteczności przedoperacyjnej radioterapii w połączeniu ze standaryzowanym całkowitym wycięciem mezorektalnym u pacjentów z rakiem odbytnicy.19 In W tym artykule przedstawiamy wyniki badania po medianie dwóch kolejnych lat. Metody
Kwalifikowalność, losowość i rozmiar próbki
Pacjenci byli zapisani między styczniem 1996 a grudniem 1999. Aby się zakwalifikować, pacjenci musieli mieć potwierdzony histologicznie gruczolakorak odbytnicy, bez dowodów na odległe przerzuty, a dolny margines guza musiał być zlokalizowany nie dalej niż 15 cm od odbytu. na krawędzi i poniżej poziomu S1-2. Wykluczono pacjentów ze stałymi guzami lub guzami leczonymi miejscowo (przezskórną). Wykluczono również pacjentów z wcześniejszym lub współistniejącym rakiem oraz tych, którzy wcześniej przeszli operację dużych jelita, chemioterapię lub radioterapię miednicy.
Po uzyskaniu świadomej zgody, losowo przydzielono pacjentów do leczenia przedoperacyjnym napromienianiem (5 Gy w każdym z pięciu dni), po którym nastąpiło całkowite usunięcie mezorektum lub całkowite wycięcie mezorektalne. Randomizacja była przeprowadzana w centralnym biurze testowym i opierała się na permutowanych blokach sześciu, z rozwarstwieniem według centrum i spodziewanym typem operacji (niska resekcja przednia lub resekcja brzuszno-miedniczna). Badanie zostało zatwierdzone przez komisje ds. Etyki lekarskiej we wszystkich uczestniczących szpitalach. Projekt badania i obliczenie wielkości próby zostały szczegółowo opisane w innym miejscu.19
Kontynuacja
Ocena kliniczna co trzy miesiące w pierwszym roku po zabiegu, a następnie co roku przez co najmniej dwa kolejne lata, była obowiązkowa i obejmowała coroczne obrazowanie wątroby i endoskopię. Nawrót lokalny został określony jako dowód na obecność guza w obrębie miednicy mniejszej lub rany krocza. Odległe nawroty zostały zdefiniowane jako dowód guza w jakimkolwiek innym obszarze. Nawrót w miejscu kolostomii lub w okolicy pachwinowej również został sklasyfikowany jako odległe nawroty.
Kontrola jakości
W Holandii uczestniczący chirurdzy uczestniczyli w warsztatach i sympozjach, oglądali filmy instruktażowe i byli monitorowani przez specjalnie wyszkolonych chirurgów-instruktorów. W każdym szpitalu pierwsze pięć całkowitych wycinków mezorektalnych było nadzorowanych przez instruktora chirurga19. Patolodzy zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania bocznego rozprzestrzeniania się nowotworu zgodnie z protokołem Quirke i wsp. 18 Wyniki badań histopatologicznych próbek zostały ocenione przez zespół badawczy. nadzorujących patologów i kierownika ds. jakości. 20 Kwalifikowalność i leczenie pacjentów oraz szczegóły dotyczące kontroli zostały sprawdzone przez koordynatorów badań. Miejscowe i odległe nawroty zostały potwierdzone radiologicznie lub histologicznie i sprawdzone przez onkologa radiologicznego.
W Szwecji technika całkowitego wycięcia mezorektum została wprowadzona na szczeblu krajowym kilka lat temu, 12,13, podobnie jak protokół Quirke i wsp. 18 Europejska Organizacja Badań i Leczenia Raka uczestniczyła w tej próbie zgodnie z protokołem 40971
[hasła pokrewne: rak nerkowokomórkowy, pou u laryngologa, zespol sweeta ]
[podobne: leczenie eboli, zespol sweeta, cad kardiologia ]