Porównanie lorazepamu, diazepamu i placebo w leczeniu stanu pozaszpitalnego Epilepticus cd

Wszystkie zdarzenia niepożądane i zgony zostały niezwłocznie zgłoszone do komisji odwoławczych instytucji docelowych szpitali, zewnętrznego komitetu doradczego oraz rady ds. Bezpieczeństwa i monitoringu danych. Dane demograficzne zostały ustalone na podstawie danych pacjenta; grupa etniczna lub rasowa została przydzielona przez badaczy. Ze względu na nagły charakter stanu padaczkowego i stan nieprzytomności pacjenta, rejestracja odbyła się z powodu zrzeczenia się świadomej zgody zgodnie z przepisami federalnymi. Uzasadnieniem zwolnienia było to, że diazepam, lorazepam lub brak benzodiazepin były używane przez różne systemy ratownictwa medycznego do zarządzania stanem padaczkowym w czasie badania i że dostępne były niewystarczające dane do określenia optymalnego stanu leczenie szpitalne w tym stanie.
Leczenie farmakologiczne i losowanie
Kodowane zestawy badawcze zawierały dwie 2,5-ml kolorowe strzykawki szklane. Strzykawki w pojedynczym zestawie do badania miały identyczną zawartość: 1,0 ml roztworu albo 5 mg diazepamu (Schein, Florham Park, NJ i Elkins-Sinn, Cherry Hill, NJ) albo 2 mg lorazepamu (Ativan, Wyeth- Ayerst, Filadelfia) lub roztwór placebo (20 procent glikolu propylenowego [obj./obj.] W 0,9 procentach chlorku sodu) sformułowany w celu naśladowania lepkości aktywnych leków. Kody liczbowe i zawartość strzykawek określono za pomocą wygenerowanej komputerowo sekwencji liczb losowych. Zestawy przechowywano w ambulansach w odpornym na światło, zamkniętym pudełku bez chłodzenia i uzupełniano co 60 dni.6
Wyniki i środki
Pierwszorzędową miarą wyniku było ustąpienie stanu padaczkowego przed przybyciem na oddział ratunkowy. Stan padaczkowy został uznany za zakończony w momencie ustąpienia napadów drgawkowych, jeśli pacjent odzyskał przytomność. Stan padaczkowy uznawano za trwający, gdy napady padały klinicznie, gdy napady kliniczne zakończyły się, ale pacjent pozostawał w stanie śpiączki, a elektroencefalogram wskazywał na trwającą elektryczną napad padaczkowy lub gdy pacjent pozostawał nieprzytomny, a następnie miał napad drgawkowy wymagający leczenia lekiem przeciwdziałającym próchnicy.
Pięć miar wynikowych zostało wybranych jako końcowe punkty końcowe badania: pozaszpitalne powikłania, powikłania przy przeniesieniu, czas trwania stanu padaczkowego przed przybyciem do szpitala, wynik neurologiczny przy wypisie i rozmieszczenie pacjenta z pogotowia. Powikłania pozaszpitalne zostały określone przez wystąpienie powikłań oddechowych lub sercowo-naczyniowych po podaniu badanego leku. Zastosowano standaryzowane kryteria dotyczące niedociśnienia i zaburzeń rytmu serca. 5 Uważano, że powikłanie układu oddechowego występuje, jeśli pacjent otrzymywał wentylację z użyciem maski worka lub próbował wykonać intubację. Komplikacje podczas przenoszenia były określone przez obecność powikłań sercowo-oddechowych w czasie, gdy opieka nad pacjentem była przenoszona z ratownika na personel działu ratowniczego. 5 Czas trwania stanu padaczkowego przed przyjazdem do szpitala określono jako odstęp czasu między podawaniem badania lek i zakończenie stanu padaczkowego
[więcej w: enteropatia cukrzycowa, zwapnienie aorty brzusznej, endometrioza a in vitro ]
[podobne: leczenie eboli, zespol sweeta, cad kardiologia ]